เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

685

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาท
เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่ม
ที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท

เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เช็กเงินโอน เดือนมีนาคมกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์
ดังนี้งวดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท
งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564จำนวน 675 หรือ 700 บาท
งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท
งวดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาทกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง

และกลุ่มประชนชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้งวดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาทงวดที่ 5 วันที่18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แยกเป็น
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564
มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้งวดแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท
งวดที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาทงวดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564
จำนวน 1,000 บาทงวดที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564
มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้ งวดแรก วันที่ 19 มีนาคม 2564
ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาทงวดที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท