เห็นด้วยไหม ถ้าร้านเราชนะแลกเงินสดได้

54

โครงการเราชนะ ที่แจกให้ประชาชน คนละ 7000 นาน 2 เดือนทำให้
ตอนนี้ หลายๆร้านเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิม สำหรับช่วงนี้

แต่แม้ถึงจะคึกคักเพียงไหน ก็ยังมีประชาชนอีกหลายๆคนที่อยากแลกเป็นเงินสด
เพื่อมาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันมากกว่าใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง

แต่ก็มีหลายๆคนที่แม้ภาครัฐจะออกกฎมาแล้วว่า ห้ามใช้เราชนะ แลกเงินสด
แต่บางคนก็พูดเป็นเสียงด้วยกันว่า ถ้าโดนจับก็ยอมเพราะต้องการเงินจริงๆ