วันสุดท้ายเเล้ว เรารักกันเเจกเงิน 4,000 บาท

197

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกันล่าสุด ที่ช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยคาดว่าจะจ่ายรายละ 4,000 บาท

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยถึงความคืบหน้าผลการลงทะเบียนออนไลน์
โครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ ที่ได้เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้

หลังลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล
รวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่ 8 14 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น.

สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15 21 มี.ค. 2564
โดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 3 เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่ 4 เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน
สามารถ ขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 28 มี.ค. 2564