เผยรายละเอียด เลื่อนเปิดเทอม ยืดยาวเป็น 1 มิ.ย.64

250

เรียกได้ว่าตอนนี้ปัญหาของโควิด 19 ลามไปถึงทุกภาคส่วนจริงๆ

สำหรับการแพร่ระบาดที่ระบาดไปถึง 77 จังหวัดของประเทศแล้วตอนนี้

ทำให้หลายๆภาคส่วนต้องเลื่อนการเปิดปิดกิจการออกไป โดยโรงเรียนก็เช่นกัน

เมื่อวานนี้ทางด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 เม.ย.

เตรียมหารือกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ (กพฐ.)

เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

เบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาด จนถึงวันที่ 30 เมษายน

หากไม่สามารถเปิดได้ก็อาจต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน หรือแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการรองรับอย่างไร

ซึ่งตรงนี้ต้องนำข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การหารือครั้งนี้จะรับฟังข้อเสนอ และเสียงสะท้อนปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาจากทุกฝ่าย

ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานในฐานะเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ เพราะรู้บริบทการเรียน การสอนในแต่ละพื้นที่ดี

การแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมาทำให้หลายคนกังวลในเรื่องการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ

แต่ครั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ทุกแห่งเพราะเท่าที่ดูบางโรงเรียนมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการเรียนแบบ

เว้นระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดได้