วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024

Today's Picks

Most Recent

มาตรการสินเชื่อรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 350 บาท จากธนาคารออมสิน

มาตรการสินเชื่อออมสินรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินรอบใหม่ (สู้ภัย Covid-19) วงเงินให้กู้ 10,000 บาท ดอกร้อยละ 0.35 บาท/เดือน (350 บาท/เดือน) สมัครได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด คือ วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35...

Most Recent

Trending

Important

มาตรการสินเชื่อรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 350 บาท จากธนาคารออมสิน

มาตรการสินเชื่อออมสินรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินรอบใหม่ (สู้ภัย Covid-19) วงเงินให้กู้ 10,000 บาท ดอกร้อยละ 0.35 บาท/เดือน (350 บาท/เดือน) สมัครได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด คือ วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35 บาท/เดือนระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปีสิทธิพิเศษ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรอบใหม่จากออมสิน ผู้ประกอบอาชีพพิสระผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน) เฟส 1 เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 จำกัดให้ลูกค้าที่มีแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มของสถานะการโคงวิด 6 จังหวัด จังหวัดพื้นที่สีแดงมีจังหวัดอะไรบ้าง จัดหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงใหม่ เฟส 2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 ลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอปมายโม mymo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 เฟส 3 เริ่มกู้ได้ รอสรุป ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป พิจารณาวงเงินที่คงเหลือก่อนพิจารณาวันที่เหมาะสม

มาตรการสินเชื่อรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 350 บาท จากธนาคารออมสิน

มาตรการสินเชื่อออมสินรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินรอบใหม่ (สู้ภัย Covid-19) วงเงินให้กู้ 10,000 บาท ดอกร้อยละ 0.35 บาท/เดือน (350 บาท/เดือน) สมัครได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด คือ วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35 บาท/เดือนระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปีสิทธิพิเศษ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรอบใหม่จากออมสิน ผู้ประกอบอาชีพพิสระผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน) เฟส 1 เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 จำกัดให้ลูกค้าที่มีแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มของสถานะการโคงวิด 6 จังหวัด จังหวัดพื้นที่สีแดงมีจังหวัดอะไรบ้าง จัดหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงใหม่ เฟส 2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 ลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอปมายโม mymo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 เฟส 3 เริ่มกู้ได้ รอสรุป ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป พิจารณาวงเงินที่คงเหลือก่อนพิจารณาวันที่เหมาะสม

More from categories