เรียกได้ว่าตอนนี้ สถานการณ์โควิดได้สร้างผลกระทบจำนวนมากให้กับประชาชน

สำหรับหลายๆหน่วยงานต่างพากันช่วยเหลือ และอีกหนึ่งหน่วยงานที่ไม่ให้กำลังไม่ได้คือ

ทางด้านโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ออกมาโพสต์ถึงเบี้องหลังทีมการดูแลผู้ป่ว ยนั้นคือ ทีมซักฟอก โดยระบุว่า

” การให้การดูแลผู้ป่วย โ ค วิ ด ในแต่ละวัน มีผ้าที่ปนเปื้อน จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชุดของผู้ ป่ ว ย

ชุดของบุคลากรทางการแพทย์ ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว หน่วยซักฟอกรพ.นครพิงค์

รับหน้าที่ในการดูแลผ้าปนเปื้อนเชื้อของทั้งภายในรพ.นครพิงค์เอง และ ผ้าบางส่วนจากรพ.สนาม (ร่วมกับหน่วยซักฟอกของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่) โดยแต่ละวันมีผ้าจากรพ.สนาม ที่มาทำความสะอาดที่รพ.นครพิงค์ประมาณ 250-350 กิโลกรัม กระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)

หน่วยซักฟอก
ซึ่งการนำผ้าเหล่านี้มาทำความสะอาดต้องมีขั้นตอนที่จำเพาะเจาะจงและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บผ้า ที่ผู้จัดเก็บต้องใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จัดเก็บลงในถุงใส่ผ้าที่ละลายน้ำได้ 3 ชั้น

(เป็นถุงที่ออกแบบมาให้ละลายน้ำได้ ใช้ในกรณีการซักล้างผ้าที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสารเคมี

เพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้ทำงานโดยไม่มีผลกระทบต่อผ้าและสิ่งแวดล้อม) พ่น แอล กอ ฮอล์ ในทุกขั้นตอน

ใส่ลงในถุงขยะสีแดง แล้วใส่ลงในถัง ปิดฝาถังด้วยตัวล็อค หรือซีลด้วยเทปกาว แล้วจึงนำส่งหน่วยซักฟอก

หน่วยซักฟอกจะนำผ้าในถุงละลายน้ำออกจากถุงขยะแดง แล้วนำลงเครื่องซักทั้งถุงโดยไม่เปิดถุง

ซักด้วยน้ำร้อน 60-90 องศา (ถุงจะละลายในน้ำร้อน) แล้วจึงนำมาตากแดด

และพับให้เรียบร้อยก่อนส่งผ้ากลับมาใช้ใหม่

การดูแลผู้ ป่ ว ย โค วิ ด นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงานต่างๆทั้ง

แนวหน้าและทีมสนับสนุนแนวหลัง ที่ทุกฝ่ายล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสู้กับภารกิจในครั้งนี้ทั้งสิ้น”
ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลนครพิงค์