หลังจากสถานการณ์โควิด ตอนนี้ ทำให้ประชาชนหลายคนลำบาก ทางด้านภาครัฐต้องร่วมกันหาทางแก้ปัญหา

กรณีการช่วยเหลือ ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 พรรค เพื่อไทย จัดเสวนา วิกฤต และ ทางออก CV-19

ระลอก 3 ซึ่งมีแกนนำพรรคเพื่อไทยร่วมเสวนา นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

กล่าวว่า การแพร่กระจายของ CV-19 ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะแต่เดิมก็มีปัญหามากมาย

ตั้งแต่การระบา ดรอบแรก ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ และยิ่งมีการระบา ดช่วงเทศกาลสำคัญ ยิ่งทำให้ผลประกอบการต่างๆ มีปัญหาแบบลูกโซ่

สำหรับปัญหาการคลัง ปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีหนี้สาธารณะทะลุร้อยละ 60 หนี้ภาคครัวเรือนทะลุร้อยละ 90 หลายบริษัทก็มีผลประกอบการติดลบ ทำให้มีสัญญานว่า รัฐบาลจะเข้าสู่สภาวะการกู้เงินอีกครั้ง และเห็นว่า การระบา ดตั้งแต่ครั้งแรก มักมาจากความผิดพลาดของรัฐบาล ทั้งสนามมว ย การละเลยบ่อ น รวมถึงจากสถานบันเทิง

และมองว่า หากมีการรับวั คซี นจากบริษัทที่เหมาะสม หรือมีตัวเลือกที่มากเหมือนหลายประเทศ นอกจากช่วยประชาชนได้แล้ว ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวได้อีก เนื่องจากประชนจะมีความมั่นใจ พร้อมแนะรัฐบาล ควรเริ่มเยียวย าประชาชนในพื้นที่เสี่ย งเป็นระยะเวลา 3 เดือนทันที

ดังนั้น ในภาวะวิกฤ ต CV-19 รอบใหม่นี้ จึงอยากเสนอแนวทางออกของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและในระยะกลาง ทั้งหมด 6 แนวทางดังนี้

1 ต้องเร่งเยียวย าประชาชนโดยด่วน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนด่าก่อนค่อยคิดเยียวย า ประชาชนลำบากกันอย่างมากอยู่แล้ว ยังต้องมาเจอการระบา ดรอบ 3 กันอีก และต้องยอมรับความจริงว่าการระบา ดส่วนหนึ่งมาจากคนในรัฐบาลด้วย และการระบาดครั้งนี้ทำท่าจะรุนแรงและยืดเยื้อ แม้จะไม่ประกาศล็อกดาวน์ แต่การห้ามกิจกรรมหลายอย่างก็ไม่ต่างจากล็อกดาวต์แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้เยียวย าประชาชนเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน โดยจ่ายเป็นเงินสด ไม่เอาแบบโอนเงินเหมือนครั้งที่ผ่านมา

2 รัฐบาลจะต้องเร่งหาวั คซี นมากระจาย การฉี ดให้กับประชาชนโดยเร็ว ไม่ว่าด้วยวิธีใด และต้องมีหลายยี่ห้อ หลายประเทศผู้นำจะติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อเจรจาแบ่งปันขอซื้อวั คซี น

3 เร่งช่วยเหลือธุรกิจ SME การให้ซอฟท์โลนอย่างเร่งด่วนหลังจากปล่อยธุรกิจ SME ตามยถากรรมมาเป็นปีแล้ว การรักษาธุรกิจเดิมไว้ และ ต้องเร่งสร้างธุรกิจใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน

4 เร่งสร้างความมั่นใจให้กลับมาโดยเร็ว ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทำได้แล้ว ยิ่งเหตุการณ์ในประเทศเมียนมาร์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ของไทยก็พลอยเสื่อ มเสียไปด้วย เพราะในสายตาของต่างชาติประเทศไทยในปัจจุบันไม่ต่างจากประเทศเมียนมาร์ เพียงแต่ยังไม่ได้ฆ่าประชาชนเพิ่มขึ้นเหมือนเผด็จการพม่าเท่านั้นเอง

5 เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาหลักของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

6 เร่งสร้างบรรย ากาศที่ดีให้กับประเทศ โดยการปล่อยนักศึกษาและแกนนำผู้ชุ มนุ มที่ถูกคุ มขั ง ทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุด อีกทั้งต้องให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อไทย ชงรัฐบาล เยียวย า CV-19 คนละ 15,000 บาท เป็นเงินสด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณที่มา : amarintv