เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นสำหรับตอนนี้

หลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานต่างพากันช่วยเหลือ หวังว่าจะผ่านไปด้วยดี

สำหรับการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้

วันที่ 27 เม.ย. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งใช้ เป็น รพ.สนามขนาด 100 เตียงของ

จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้โพสต์ข้อความ และภาพการรักษาผู้ป่วยใน

รพ.สิชล ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Arak Wongworachat ข้อความว่า #เบื้องหลังการทำงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยโควิด

ยอดผู้ป่วยโดยรวมเวลานี้กว่า 85 ราย และมีแนวโน้มเติมมาเรื่อยๆ โดยใช้อาคารผู้ป่วย 7 ชั้น

แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป รับผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวแต่ละชั้นรับได้ 28-30 คน โดยจัดเป็นห้องรวม

ล็อกละ 6 คน มี 4 ล็อก ได้ 24 คน มีห้องแยกอีก 2 ห้อง ห้องละ 2-3 คน หากเป็นครอบครัวเดียวกัน

ในแต่ละชั้นจัดทีมพยาบาล 2-3 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน แพทย์ 2 คน ดูแลรวมทุกชั้น

และจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม รังสี วิสัญญี เวชศาสตร์ฉุกเฉินทีมบริหาร

คอยสนับสนุนที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิดด้านนอก

ผู้ป่วยรับใหม่จะต้องถูกประเมินอาการ ความเสี่ยงที่จะเกิดปอดบวม ความรุนแรง

คัดแยกไว้ที่ล็อกหน้าห้องพยาบาล เพื่อง่ายต่อการจัดการ เมื่อเข้าหอผู้ป่วยทุกรายจะถูกเจาะเลือดและเอกซเรย์ปอดไว้เป็นเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ มอบอุปกรณ์ติดตามเช่น ปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว แนะนำการใช้เครื่องวัดความดันสอดแขนด้วยตนเอง และการส่งข้อมูลให้ทีมพยาบาลทุก 4-6 ชั่วโมง หากมีผู้ป่วยรายใดที่มีระดับออกซิเจนในเลือดลดลง ก็จะรายงานแพทย์เพื่อเอาเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงมาใช้งานทันที การให้ยาต้านไวรัสหรือแบคทีเรียอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ละระดับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละราย

การงานของพยาบาลแต่ละชุด 14 วัน โดยไม่มีการผลัดเปลี่ยนระหว่างทาง เช้า บ่าย ดึก ต่อเนื่องกันไป 24 ชั่วโมง

เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องออกมาก่อนระหว่างทาง การพักนอนงีบหลับ จึงต้องผลัดกันงีบในแต่ละช่วงเวลา

แม้สามารถติดตามได้ทางกล้อง แต่ก็ต้องเข้าไปตรวจด้วยตนเองเพราะบางรายอาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก

จึงมักเห็นภาพการงีบหลับบนโต๊ะทำงานหรือเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งพื้นก้มหน้าฟุบหลับบนเก้าอี้ก็มี แม้จะมีฟูกให้นอน