ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ออกสินเชื่อ KKP Personal Loan ยืมได้ 200,000 บาท ไม่ต้องค้ำ รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

สินเชื่อ KKP Personal Loan จาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นสินเชื่อเงินด่วน ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค หรือ ค่าใช้ต่างๆที่มีความจำเป็น สามารถสมัครง่ายได้หลากหลายช่องทาง เอกสารที่ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงถึง 1,500,000 ผ่อนสบายๆ ทุกเดือน กับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

จุดเด่น

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Personal Loan

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 – 60 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

หมายเหตุ ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

สมัครขอสินเชื่อ KKP Personal Loan คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา KKP Contact Center 02 165 5555