ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ สามารถเข้าถึงสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ได้แล้ว

ซึ่งชื่อจริง ๆ ของโครงการคือ สินเชื่อเสริมพลังฐาน แต่ก็จะสามารถเรียกสินเชื่อรากฐานได้ด้วยเช่นกัน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และในขณะนี้ผู้ใช้แอพออมสินก็เพิ่มมากขึ้น การใช้งาน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็จึงมากขึ้นตามไปด้วย

โดย mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียน mymo ออนไลน์ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานให้บริการค่อนข้างครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ หากใช้มีแอพออมสินอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำยื่นคำร้องผ่าน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานได้ง่ายขึ้น 

mymo สินเชื่อออมสิน ช่วยเหลือพนักงานรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกค้าสามารถขอสมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ได้ด้วยตนเองผ่านทาง mymo สินเชื่อเสริมพลังฐาน โดยมีรายละเอียด mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากดังต่อไปนี้

วงเงินการสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถแบ่งได้ดังนี้

  • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน มีรายได้ประจำ เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
  • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอาระทั่วไป เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการขอสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อฐานรากผ่าน

  • จะสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน มีรายได้ประจำ
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน กรณีเป็นพนักงานประจำ ลูกจ้างบริษัทหน่วยงานเอกชน ต้องมีเกณฑ์อายุระหว่าง 20-70 ปี
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน กรณีเป็นผู้รายได้ประจำ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการชีพอิสระ ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี
  • สำหรับกรณีผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ไม่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าของกิจการ รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน ประกอบการชีพอิสระอื่น ๆ สามารถสมัครแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีเกณฑ์อายุอยู่ระหว่าง 20-70 ปี
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
  • ผู้สมัคร mymo สินเชื่อรากฐาน ต้องไม่เป็นพนักงานหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
  • สามารถลงทะเบียน mymo ออนไลน์ได้ แต่ต้องให้ที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้

อย่างไรก็ตามธนาคารออมสินให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสมัครลงทะเบียน mymo ออนไลน์ได้ โดยแอพออมสิน mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังได้ให้บริการชำระสินเชื่อออมสินผ่าน mymo ได้อีกด้วย หากพบว่า mymo สินเชื่อรากฐานสมัครเข้าไม่ได้ หรือพบปัญหาด้านการใช้งานmymo สินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็สามารถติดต่อมาได้ที่ เจ้าหน้าที่ mymo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก