สินเชื่อยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash) จากธนาคารยูโอบี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ตอบโจทย์ในเรื่องของ การขอสินเชื่อ ได้ดี เพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 1,500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 3 วัน ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ

จุดเด่นสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • อนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 3 วัน
 • ระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
 • ยกเลิกวงเงินกู้ได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

คุณสมบัติผู้กู้

 • รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 60 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการผู้กู้
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า

สมัครขอ สินเชื่อยูโอบี ไอแคช คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Call Center โทร 0 2285 1555