จากที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เตรียมปล่อยสินเชื่อบ้านผ่อนระยะยาว 70 ปี เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งทาง ธอส. ได้ประเมินว่า การปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถกู้เงินได้สูงถึง 1,000,000 ล้านบาท โดยจำนวนเงินผ่อนต่องวดเพียงแค่ 3,000 – 4,000 บาท และนอกจากนี้ ทางธอส. ยังเปิดให้ลูกหนี้ “ปรับโครงสร้างนี้” ได้ เพื่อเพิ่มการผ่อนชำระต่องวดสูงขึ้น และทำให้ระยะเวลาในการผ่อนสั้นลง อีกทั้งยังช่วยให้ภาระดอกเบี้ยลดน้อยลงด้วย

โดย “สินเชื่อผ่อนยาว 70 ปี” นี้ จะให้สินเชื่อที่มีระยะเวลา สัญญากู้นานขึ้น เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระต่องวดลดลง และเมื่อภาระการผ่อนชำระต่องวดลดลง ก็จะช่วยทำให้คนที่มีรายได้น้อย มีโอกาสใช้บริการสินเชื่อนี้มากขึ้น ซึ่งทาง ธอส. คาดการณ์ว่า จากเดิมจะต้องมีรายได้สุทธิอย่างต่ำที่ 15,000 บาทต่อเดือน ถึงจะสามารถขอกู้วงเงิน 1,000,000 นี้ได้ แต่ด้วยมาตรการ “สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี” จะช่วยทำให้คนที่มีรายได้สุทธิเพียงแค่ 10,000 บาทต่อเดือน ก็สามารถขอวงเงินกู้ 1,000,000 บาทได้ โดยการผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ซึ่ง “สินเชื่อบ้านผ่อนยาว 70 ปี”  จะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยคง 3 ปีแรก ที่ 1.99% จึงแน่นอนว่า การผ่อนชำระหนี้ยาวนานขึ้น ผู้กู้จึงต้องแบกภาระเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ดังนั้น ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ เมื่อมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถผ่อนชำระต่องวดสูงขึ้น และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระสั้นลง ก็จะช่วยให้ภาระดอกเบี้ยลดน้อยลงได้