ตอนนี้ทางรัฐบาลประกาศช่วยเหลือประชาชนแล้วสำหรับประชาชนที่ลำบาก

รีบด่วนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องหนี้สิน วันนี้ทางรัฐบาล ร่วมกับกรม บังคับคดี จัดการไกล่เกลี่ยหนี้

และช่วยเหลือผู้เป็นหนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคำสั่งประกาศ โดยรองผู้ว่าการประกาศเองดังนี้

เรื่อง งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนทางด้าน นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วย ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้มีมาตรการเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้

มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่ม “ทางด่วนแก้หนี้”เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้

ที่กำลังเดือดร้อนนอกจากนี้ ยังมีช่องทาง “คลินิกแก้หนี้”

โดยจะได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนทำได้จริง ขณะที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์เช่นกันจากการได้รับชำระหนี้คืน

เพราะลูกหนี้จะยังผ่อนชำระหนี้ต่อเนื่องไม่ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดี สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีในศาล และลดต้นทุนของระบบการเงินในภาพรวม

เป้าหมายสำคัญและถือเป็นความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ คือ การไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนที่มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้ว ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และปกติเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้เจ้าหนี้มักจะไม่ยอมเจรจา แต่ผู้ให้บริการทางการเงินจำนวน 22 แห่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องผ่อนปรนเงื่อนไขให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้

ข้อเสนอ จะมีความผ่อนปรนตามแนวทางของคลินิกแก้หนี้ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้จะผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยที่ค้างถ้ามีจะยกให้ ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ และที่สำคัญจะมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวถึง 5 ปี ซึ่งจะทำให้ค่างวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระได้
เช่น ถ้าเงินต้น 50,000 บาท ปีที่ 1-3 จ่ายเพียงเดือนละ 1,111 บาท ปีที่ 4-5 เดือนละ 416 บาท..

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เวป https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx