มาตรการสินเชื่อออมสินรอบใหม่ วงเงินรายละ 10,000 บาท ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินรอบใหม่ (สู้ภัย Covid-19) วงเงินให้กู้ 10,000 บาท ดอกร้อยละ 0.35 บาท/เดือน (350 บาท/เดือน) สมัครได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด คือ

 • วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35 บาท/เดือน
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปี
 • สิทธิพิเศษ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรอบใหม่จากออมสิน

 • ผู้ประกอบอาชีพพิสระ
 • ผู้ประกอบการรายย่อย
 • ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

เฟส 1 เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64

จำกัดให้ลูกค้าที่มีแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มของสถานะการโคงวิด 6 จังหวัด

จังหวัดพื้นที่สีแดงมีจังหวัดอะไรบ้าง

 • จัดหวัดกรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดเชียงใหม่

เฟส 2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64

ลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอปมายโม mymo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟส 3 เริ่มกู้ได้ รอสรุป

ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป

 • พิจารณาวงเงินที่คงเหลือก่อน
 • พิจารณาวันที่เหมาะสม