วันนี้เรานำเสนอ สินเชื่อใหม่จากทางธนาคารกรุงไทย ในชื่อ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มานำเสนอ โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้ เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ก็สามารถยื่นขอสมัครได้เลย

เงื่อนไขการสมัครคุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
  • พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
  • พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
  • พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้

  • สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

ใครที่มีข้อสงสัยแอดมินแนะนำให้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะค่ะ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Krungthai.com โทร 02 111 1111