Tuesday, March 2, 2021

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ ล่าสุด ธนาคาร...

ธอส. สินเชื่อใหม่ ปล่อยกู้ 1ล้านจ่ ายหลักพัน

สำหรับข่าวดีของประชาชนที่อยากได้มีบ้าน แต่อยากผ่อนถูกมากมาแล้ว ธกส ออกสินเชื่อ เพื่อช่วยคนเงินเดือนน้อย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่านายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) เผยถึงการเดินหน้ าต ามพันธกิจ “ทำให้ค นไทยมีบ้ าน”เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40...

เห็นด้วยไหม ถ้าร้านเราชนะแลกเงินสดได้

โครงการเราชนะ ที่แจกให้ประชาชน คนละ 7000 นาน 2 เดือนทำให้ตอนนี้ หลายๆร้านเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิม สำหรับช่วงนี้ แต่แม้ถึงจะคึกคักเพียงไหน ก็ยังมีประชาชนอีกหลายๆคนที่อยากแลกเป็นเงินสดเพื่อมาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันมากกว่าใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง แต่ก็มีหลายๆคนที่แม้ภาครัฐจะออกกฎมาแล้วว่า ห้ามใช้เราชนะ แลกเงินสดแต่บางคนก็พูดเป็นเสียงด้วยกันว่า ถ้าโดนจับก็ยอมเพราะต้องการเงินจริงๆ

HOUSE DESIGN

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

Stay Connected

21,604FansLike
2,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Make it modern

Latest Reviews

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

Performance Training

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ ล่าสุด ธนาคาร...

ธอส. สินเชื่อใหม่ ปล่อยกู้ 1ล้านจ่ ายหลักพัน

สำหรับข่าวดีของประชาชนที่อยากได้มีบ้าน แต่อยากผ่อนถูกมากมาแล้ว ธกส ออกสินเชื่อ เพื่อช่วยคนเงินเดือนน้อย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่านายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) เผยถึงการเดินหน้ าต ามพันธกิจ “ทำให้ค นไทยมีบ้ าน”เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40...

Holiday Recipes

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...
- Advertisement -

WRC Racing

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ ล่าสุด ธนาคาร...

Health & Fitness

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ ล่าสุด ธนาคาร...

Architecture

- Advertisement -

LATEST ARTICLES

เราชนะ เดือนมีนาคม รับกี่งวด เช็กเลย

หลายๆคงรอคอยเงินเราชนะ ที่ได้สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงินสิทธิ์มาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบาท เราชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯเป๋าตัง...

เตรียมให้พร้อม เรารักกัน เเจก 4,000 บาทวันไหนเช็กเลย

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 ที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแจกเงินรอบนี้จำนวน 4000 บาทเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เรารักกัน ว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2564 เป็นต้นมามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยทาง ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.2564...

เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้ โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ผู้รับเงิ...

ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ ล่าสุด ธนาคาร...

ธอส. สินเชื่อใหม่ ปล่อยกู้ 1ล้านจ่ ายหลักพัน

สำหรับข่าวดีของประชาชนที่อยากได้มีบ้าน แต่อยากผ่อนถูกมากมาแล้ว ธกส ออกสินเชื่อ เพื่อช่วยคนเงินเดือนน้อย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่านายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) เผยถึงการเดินหน้ าต ามพันธกิจ “ทำให้ค นไทยมีบ้ าน”เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40...

เห็นด้วยไหม ถ้าร้านเราชนะแลกเงินสดได้

โครงการเราชนะ ที่แจกให้ประชาชน คนละ 7000 นาน 2 เดือนทำให้ตอนนี้ หลายๆร้านเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิม สำหรับช่วงนี้ แต่แม้ถึงจะคึกคักเพียงไหน ก็ยังมีประชาชนอีกหลายๆคนที่อยากแลกเป็นเงินสดเพื่อมาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันมากกว่าใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง แต่ก็มีหลายๆคนที่แม้ภาครัฐจะออกกฎมาแล้วว่า ห้ามใช้เราชนะ แลกเงินสดแต่บางคนก็พูดเป็นเสียงด้วยกันว่า ถ้าโดนจับก็ยอมเพราะต้องการเงินจริงๆ

วันสุดท้ายเเล้ว เรารักกันเเจกเงิน 4,000 บาท

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกันล่าสุด ที่ช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยคาดว่าจะจ่ายรายละ 4,000 บาท โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยถึงความคืบหน้าผลการลงทะเบียนออนไลน์โครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ ที่ได้เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ หลังลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่ 8 14 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.comตั้งแต่วันที่...

รอบสุดท้าย รีบเช็คสิทธิ์ รับเงินเลย 7,000 บาท

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ล่าสุดมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโครงการเยียวยานี้แต่สำหรับผู้ที่ยังลงไม่ผ่าน ให้ทำตามนี้ สำหรับท่านผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมินให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ ที่ http://rd.go.th ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง 25 มี.ค. 2564 ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน...

เสนอลงทะเบียน ม.33 โอนเงินเข้าบัญชีเลย

สำหรับโครงการเรารักกัน ม.33 โครงการล่าสุดที่อนุมัติให้ลูกจ้าง มนุษย์เงินเดือนได้รับเงินเยียวยา ที่จะช่วยเยียวยๅเงิน 4000 บาท ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมานเลขากระทรวงแรงงานเผยขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่อนไขโครงการ ม.33 เรารักกันว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 สามารถเช็คผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์www.ม33เรารักกัน.com...

เทพไท เสนอแจกเงิน 3,500 บาทต่อคน 3 เดือน

สำหรับโครงการเยียวยาของรัฐบาลที่ได้เยียวยาเงินให้ประชาชนสำหรับผู้มีสิทธิผ่านเกณฑ์แต่ก็ยังมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้สิทธิอะไรเลยจากภาครัฐทางด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ กล่าวถึง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ด้วยกับ 4 มาตรการของรัฐบาล สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางรัฐได้ช่วย รอบ2 ดังนี้คือ1.ลดค่าไ ฟ .2 โดยให้ใช้ไ ฟฟรี 90 หน่วยแรก 3.ลดค่ๅอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ กล่าวต่อว่า สำหรับการจะเยีย วย ๅ 3,500 บาทต่ อคนต่อเดือน...

Most Popular

Recent Comments